Những cách khác nhau để kiếm điểm

Tham gia các cuộc khảo sát

Khi bạn hoàn thành các cuộc khảo sát, bạn có thể sử dụng số điểm tích được để đổi lấy những món quà khác nhau. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn lời mời cho từng cuộc khảo sát qua email và bạn cũng có thể thấy lời mời dành cho mình trên cổng thông tin. Bạn tích được điểm sau khi hoàn thành từng cuộc khảo sát. Số lượng điểm phụ thuộc vào độ dài và độ phức tạp của cuộc khảo sát.
Nào hãy xem bạn sẽ làm gì với số điểm của mình

Mời bạn bè

Mời bạn bè đăng ký làm thành viên của Opinion Arena. Chúng tôi sẽ tặng bạn 60 điểm cho mỗi người bạn đã mời đăng ký trong cổng thông tin Opinion Arena. Bạn nhận được điểm ngay lập tức khi người bạn đó đăng ký thành công và tham gia hai cuộc khảo sát.


Tìm hiểu thêm về cách mời bạn bè

Điền thông tin về bản thân

Kiếm thêm điểm bằng cách cập nhật hồ sơ của bạn. Bạn càng chia sẻ nhiều thông tin với chúng tôi bao nhiêu, bạn càng nhận được nhiều điểm bấy nhiêu. Ngoài ra, chúng tôi có thể gửi cho bạn lời mời tham gia vào các cuộc khảo sát phù hợp hơn.

Trả lời các cuộc thăm dò nhanh

Trả lời các cuộc thăm dò nhanh và tích thêm điểm. Chúng tôi muốn biết ý kiến của bạn về mọi thứ theo nghĩa đen: chính trị, giải trí, thể thao, giá cả hàng hóa, v.v ... Hãy cùng nhau tìm hiểu chính trị gia, nghệ sĩ hay vận động viên nổi tiếng nhất, hoặc thương hiệu xe hơi phổ biến nhất! Mỗi lần bạn trả lời, bạn có thêm 3 điểm vào tài khoản của mình.