Nạp tiền điện thoại di động bằng Lazada

Lưu và sử dụng điểm của bạn để nạp tiền điện thoại di động.

Khi bạn yêu cầu nạp tiền điện thoại di động, chúng tôi sẽ nạp tiền qua Lazada vào số di động mà bạn cung cấp. Chúng tôi chỉ cần số điện thoại và nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn. Quà tặng này dành cho các thành viên sử dụng Gmobile, Mobifone, Vietnamobile, Viettel, Vinaphone.

  • Nạp tiền 100.000 đồng (2300 )
  • Nạp tiền 200.000 đồng (4400 )
  • Nạp tiền 300.000 đồng (6600 )