Chính sách bảo mật

Trang web này ("Trang web") và dịch vụ ("Dịch vụ") thuộc sự sở hữu và duy trì của Intra Research AB, Estonia (sau đây gọi là Công ty). Chính sách này giải thích những thông tin Công ty thu thập về Thành viên của Trang web và cách chúng tôi sử dụng thông tin này. Chương trình thành viên của Công ty được vận hành dưới dạng một bảng khảo sát cho các cá nhân tự nguyện đăng ký trên Trang web ("Thành viên"). Thành viên có thể tham gia vào các cuộc khảo sát được cung cấp liên quan đến dịch vụ và được điều hành bởi Công ty hoặc bên thứ ba. Trong một số điều kiện, Thành viên có thể được thưởng bằng quà tặng ("Quà tặng") khi tham gia vào một số hoạt động nhất định, chẳng hạn như hoàn thành khảo sát.

Là một phần Cam kết liên tục của Công ty về tính minh bạch, trách nhiệm và quản lý dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý, nhóm GDPR của chúng tôi đã tập trung vào việc xác định và giải quyết các ưu tiên về mức độ sẵn sàng GDPR trên các sản phẩm và doanh nghiệp đa dạng của Công ty. Để thực hiện điều này, nhóm đã phát triển và quản lý các luồng công việc khác nhau trên tất cả các ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Do đó, việc bảo vệ dữ liệu cá nhân là ưu tiên hàng đầu của Công ty với tư cách là một thành viên của ngành Nghiên cứu Thị trường và nhà sản xuất thông tin về con người. Công ty tuân thủ các hướng dẫn và yêu cầu của bộ quy tắc ứng xử chuyên nghiệp áp dụng cho các công ty nghiên cứu thị trường đã đăng ký (ICC/ESOMAR) và tất cả các quy định hiện hành của địa phương, đặc biệt là liên quan đến bảo vệ dữ liệu của người trả lời. Công ty đã thực hiện một cách tiếp cận chủ động để đảm bảo an toàn và bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng, người trả lời và nhân viên của mình. Khi GDPR bắt đầu có hiệu lực, Công ty đã thực hiện các yêu cầu GDPR ở tất cả các quốc gia Châu Âu nơi Công ty hoạt động.

THU THẬP VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Công ty chỉ thu thập và lưu trữ thông tin là:

a. a. thông tin bắt buộc của Thành viên trong quá trình đăng ký (địa chỉ email, mật khẩu, tên, năm sinh, giới tính, quốc gia) hoặc
b. b. thông tin do bạn tự nguyện cung cấp để đáp ứng các yêu cầu thông tin cụ thể trong hồ sơ Thành viên của bạn (Hồ sơ Bổ sung).
Công ty chỉ thu thập thông tin cần thiết để chúng tôi thực hiện công việc của mình và cung cấp Dịch vụ cho bạn.

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn (tên, địa chỉ, địa chỉ email hoặc số điện thoại, v.v.) với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi được quy định trong chính sách bảo mật này hoặc trừ khi có sự đồng ý trước của bạn.

Bạn đồng ý rõ ràng rằng chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân thông qua số nhận dạng bao gồm, ví dụ: năm sinh, mã bưu chính, giới tính, trình độ học vấn và tình trạng nghề nghiệp, cũng như thông tin cá nhân khác với các công ty nghiên cứu thị trường khác với mục đích xác định các cơ hội khảo sát của bên thứ ba mà bạn có thể đủ điều kiện.

Nếu bạn đủ điều kiện khảo sát, công ty nghiên cứu thị trường bên thứ ba sẽ cung cấp số nhận dạng và liên kết khảo sát cho chúng tôi và chúng tôi sẽ mời bạn tham gia cuộc khảo sát đó. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc chia sẻ dữ liệu này, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi qua biểu mẫu liên hệ.

Chúng tôi có thể lưu trữ các mẫu yêu cầu thông tin thay mặt cho khách hàng của mình. Các biểu mẫu này sẽ xác định rõ danh tính và chi tiết liên hệ của tổ chức thu thập thông tin và thông tin bạn cung cấp sẽ được quản lý theo chính sách bảo mật của bên thứ ba đó. Trong trường hợp bạn hoàn thành biểu mẫu trên web do chúng tôi lưu trữ, chúng tôi sẽ chỉ tiết lộ thông tin cụ thể do bạn cung cấp cho bên thứ ba xác định đó.

Trừ các ngoại lệ được liệt kê ở trên, chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào nếu không có sự cho phép của bạn trừ khi hành động đó là cần thiết để:

a. a. Hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng của chúng tôi và cung cấp Dịch vụ cho bạn;
b. b. Tuân thủ các yêu cầu pháp lý hoặc thủ tục pháp lý; Chúng tôi có thể truy cập vào tài khoản của bạn, bao gồm cả nội dung của tài khoản đó, trong các trường hợp nêu trên hoặc cho mục đích trả lời các câu hỏi của Dịch vụ hoặc giải quyết các sự cố kỹ thuật.
Chúng tôi thực hiện các biện pháp tổ chức, kỹ thuật và hành chính nhiều lớp được thiết kế để bảo vệ dữ liệu cá nhân dưới sự kiểm soát của chúng tôi. Các biện pháp này bao gồm, cùng với các biện pháp khác: giới hạn quyền truy cập vào dữ liệu; sử dụng các biện pháp công nghệ như tường lửa, mã hóa, bảo vệ phần mềm độc hại và phát hiện xâm nhập; duy trì các chính sách phù hợp với các yêu cầu pháp lý; và đảm bảo các cộng sự của chúng tôi chịu trách nhiệm đối với việc duy trì các thực hành xử lý dữ liệu an toàn và tuân thủ các chính sách nội bộ của chúng tôi. Chúng tôi có một tổ chức toàn cầu gồm các chuyên gia bảo mật dữ liệu đủ điều kiện và tham gia kiểm tra hệ thống thường xuyên và cập nhật các kiểm soát của chúng tôi để theo kịp sự thay đổi của các mối đe dọa công nghệ và bảo mật.

SỬ DỤNG THÔNG TIN KHÁC

Công ty có thể tạo dữ liệu tổng hợp chung (như nhóm tuổi, hồ sơ sở thích, khu vực địa lý và thông tin không xác định khác) về Thành viên của chúng tôi và cung cấp cho các nhà quảng cáo, đối tác kinh doanh và nhà đầu tư hiện có và tiềm năng. Dữ liệu tổng hợp này không chứa thông tin nhận dạng cụ thể về bất kỳ người dùng cá nhân nào.

Địa chỉ IP - Máy chủ của Company sẽ tự động ghi lại khối đầu tiên của địa chỉ IP, loại trình duyệt và hệ điều hành của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để giúp chẩn đoán sự cố máy chủ của mình, quản trị trang web của chúng tôi và biên dịch thông tin người dùng tổng hợp cho các nhà quảng cáo.

Chúng tôi có thể sử dụng cookie trình duyệt trong phạm vi cần thiết cho mục đích khảo sát và đảm bảo chất lượng. Chúng tôi sẽ không ghi lại toàn bộ địa chỉ Giao thức Internet (IP) của thiết bị, nhưng sẽ sử dụng nó để xác định vị trí địa lý gần đúng để đảm bảo rằng câu trả lời cho các câu hỏi khảo sát được lấy từ các thị trường mong muốn. Chúng tôi thu thập thông tin ẩn danh về hệ điều hành và trình duyệt web trên thiết bị của bạn để cải thiện trải nghiệm người dùng cho bạn.

Nếu bạn không muốn chúng tôi sử dụng cookie thì bạn hoàn toàn có thể ngăn chặn chúng hoặc được thông báo khi chúng đang được sử dụng, bằng cách định cấu hình trình duyệt của mình. Nếu bạn không cho phép sử dụng cookie, một số trang web của chúng tôi có thể không phục vụ bạn.

TRUY CẬP VÀ CHỈNH SỬA

Thông tin được thu thập bởi Công ty có thể được Thành viên truy cập và cập nhật bằng cách sử dụng cơ sở được cung cấp trên Trang web (bạn sẽ được yêu cầu đăng nhập trước). Ngoài ra, bạn có thể liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ của Công ty bất cứ lúc nào và yêu cầu bất kỳ thông tin được lưu trữ nào liên quan đến bạn. Bạn có thể dễ dàng yêu cầu xóa thông tin của mình bằng cách từ chối như được mô tả dưới đây.

GIAO TIẾP BẰNG EMAIL

Tất cả các thông tin liên lạc qua email với tư cách thành viên của bạn trên trang web của công ty sẽ được gửi trực tiếp từ chúng tôi và sẽ có đính kèm với logo Công ty và các chi tiết liên hệ của chúng tôi. Sau khi hoàn thành một cuộc khảo sát nhất định, bạn có thể phải đợi một số ngày hoặc tuần trước khi có lời mời khảo sát khác được đưa ra. Mặc dù mọi nỗ lực được thực hiện để gửi lời mời khảo sát Thành viên thường xuyên, do nhiều yếu tố khác nhau, một Thành viên nhất định có thể không nhận được nhiều lời mời tham gia khảo sát như họ muốn. Lưu ý rằng Công ty không có nghĩa vụ phải cung cấp bất kỳ số lượng lời mời khảo sát cụ thể hoặc tối thiểu nào.

LỰA CHỌN

Theo điều kiện thành viên, bạn phải cung cấp địa chỉ email hợp lệ và đồng ý chấp nhận lời mời khảo sát từ chúng tôi. Nếu bạn không muốn nhận được lời mời khảo sát từ chúng tôi, bạn phải chấm dứt tư cách thành viên của mình bằng cách sử dụng thiết bị được cung cấp trong hồ sơ.

Trong trường hợp bạn từ chối, có thể mất tới 72 giờ để yêu cầu từ chối của bạn có hiệu lực. Bạn sẽ không nhận được bất kỳ thông tin khuyến mãi bằng email nào từ chúng tôi sau thời gian đó.

Chúng tôi cung cấp thông báo rõ ràng về những dữ liệu chúng tôi thu thập và cách chúng tôi sử dụng dữ liệu đó. Chúng tôi cung cấp các lựa chọn về việc thu thập dữ liệu của mình tại thời điểm và trong bối cảnh phản ánh độ nhạy cảm của dữ liệu được thu thập. Tham luận viên và người trả lời khảo sát đồng ý với việc thu thập và xử lý dữ liệu của họ và có thể rút lại sự tham gia của họ bất cứ lúc nào. Các cá nhân cũng có quyền yêu cầu xóa tất cả thông tin từ máy chủ của Công ty.

THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH NÀY

Công ty có quyền cập nhật chính sách này theo thời gian. Chúng tôi sẽ không giảm quyền của bạn theo Chính sách quyền riêng tư này nếu không có sự đồng ý rõ ràng của bạn. Chúng tôi sẽ đăng mọi thay đổi chính sách bảo mật trên trang này và, nếu những thay đổi đó là đáng kể, chúng tôi sẽ đưa ra thông báo nổi bật hơn (bao gồm, đối với một số dịch vụ, thông báo qua email về thay đổi chính sách quyền riêng tư). Nếu bạn không đồng ý với chính sách quyền riêng tư này hoàn toàn hoặc một phần hoặc nếu bạn không đồng ý với các thay đổi được thực hiện đối với chính sách này, bạn không được trở thành thành viên hoặc phải chấm dứt tài khoản của mình.

Chúng tôi cam kết tôn trọng nền văn hóa đa dạng và luật pháp địa phương của các quốc gia nơi chúng tôi hoạt động.

HÃY LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Nếu bạn có bất kỳ ý kiến hoặc câu hỏi nào liên quan đến Tuyên bố quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua mẫu liên hệ có trên trang web.