Trả lời các cuộc thăm dò nhanh và tích thêm điểm. Chúng tôi muốn biết ý kiến của bạn về mọi thứ theo nghĩa đen: chính trị, giải trí, thể thao, giá cả hàng hóa, v.v. Hãy cùng nhau tìm hiểu chính trị gia, nghệ sĩ hay vận động viên nổi tiếng nhất, hoặc thương hiệu xe hơi phổ biến nhất! Mỗi lần bạn trả lời, bạn có thêm 3 điểm vào tài khoản của mình.

Tình trạng hiện tại

Angelina Jolie
1 73%
Tom Cruise
2 66%
Brad Pitt
3 61%
Jennifer Lawrence
4 58%
Jennifer Aniston
5 57%
Emma Stone
6 55%
Will Smith
7 54%
Leonardo Dicaprio
8 48%
Kirsten Stewart
9 48%
Beyonce
10 45%
Ryan Gosling
11 43%
Bradley Cooper
12 43%
George Clooney
13 42%
Ellen Degeneres
14 37%
Kim Kardashian
15 35%
Johnny Depp
16 34%