Các điều khoản này rất cần thiết cho việc sử dụng cổng thông tin OpinionArena

Khi đăng ký làm Người dùng của cổng thông tin OpinionArena, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc các điều khoản của Thỏa thuận người dùng này (sau đây gọi là "Điều khoản"), đồng ý với Điều khoản và Điều kiện và cam kết tuân thủ Điều khoản và Điều kiện như quy định bên dưới:

 1. Bất cứ ai từ 14 tuổi trở lên và sống ở Việt Nam đều có quyên đăng ký làm thành viên của trang web Opinion Arena. Một người chỉ nên có một tài khoản để trở thành thành viên.
 2. Thành viên của OpinionArena cam kết cung cấp thông tin cá nhân chính xác.
 3. Tư cách thành viên của OpinionArena không bắt buộc thành viên phải tham gia vào các cuộc khảo sát hoặc hoàn thành bất kỳ cuộc khảo sát nào.
 4. Tư cách thành viên trong cổng thông tin là hoàn toàn miễn phí và hợp lệ cho đến khi có thông báo mới. Bạn có thể chấm dứt tư cách thành viên bằng cách thực hiện theo quy trình cụ thể trong cổng thông tin Opinion Arena.
 5. OpinionArena không đảm bảo cho các thành viên tham gia khảo sát vì những người tham gia được lựa chọn ngẫu nhiên bởi tất cả các thành viên và trong một số khảo sát không phải tất cả các thành viên đều phù hợp do tiêu chí xã hội và nhân khẩu học.
 6. Khách hàng của các cuộc khảo sát trong OpinionArena nhận được câu trả lời ở dạng ẩn danh và khái quát và không thể lấy câu trả lời từ các cá nhân cụ thể.
 7. OpinionArena không tiết lộ thông tin cá nhân cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ những trường hợp cần thiết để chuyển giải thưởng.
 8. Thành viên của OpinionArena dành và nhận được điểm sau khi hoàn thành các cuộc khảo sát. Thư mời tham gia khảo sát chứa thông tin về thời gian cần thiết để hoàn thành bản khảo sát, số điểm có thể dành được và lựa chọn người tham gia khảo sát hiện tại có tham gia rút thăm trúng thưởng không.
 9. Thành viên của OpinionArena chỉ dành được điểm cho các câu hỏi được điền đầy đủ và hoàn thành.
 10. OpinionArena có quyền đóng tài khoản của thành viên và xóa các điểm đã tích nếu thành viên đó vi phạm các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận người dùng. Ví dụ: chúng tôi đóng tài khoản nếu thành viên đã tạo nhiều tài khoản người dùng, nhập thông tin không chính xác hoặc điền vào bảng câu hỏi không mạch lạc.
 11. OpinionArena có quyền đơn phương thay đổi các điều khoản của Thỏa thuận người dùng này. Các thay đổi sẽ có hiệu lực khi được truyền đạt tới các thành viên của Opinion Arena. Thành viên của Opinion Arena có quyền chấm dứt tư cách thành viên của mình bất cứ lúc nào trừ khi họ chấp nhận các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận người dùng.